Faydalı Linkler

E-Bülten

POLİSTE KANAYAN YARA " EK GÖSTERGE"

 

 

14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre Emniyet Teşkilatı mensupları personeli , derece kademe ilerlemeleri 1.derecenin son kademesine kadar yapılamamaktadır. Bu sorun bu zamana kadar süregelen uzun yıllardır çözüm bekleyen bir konudur. Buna paralel olarak kamu kurumlarında görevli memurlar örgün ve yaygın eğitim kurumlarını bitirmek suretiyle derece ve kademeleri ile görevlerinde yükselmektedirler.Yüksek okul bitiren Devlet memurları gerek maaş,gerekse emekliliğe esas derecelerini en son kademe dereceye getirip bu kadrodan emekli olmakta,bu da onlara emekliliklerinde maddi yönden bir rahatlama sağlamaktadır.Yoğun ve stresli bir ortamda hem görev yapıp,hem de Yüksekokul veya Fakülte bitiren Polis Memurları birinci derece kadroya atanamadığı için mağdur edilmektedir. Bilindiği üzere Polis okulları artık Polis Meslek Yüksek Okulu statüsünde eğitim vermektedir.Eğitim seviyesini yükseltmek ve kalifiye eleman yetiştirmek amacıyla yapılan bu düzenlemeye karşılık Polis memurlarının kadro ve özlük haklarına ilişkin düzenleme yapılmamıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre meslek yüksekokulu ve üniversite mezunu olan diğer memurlar birinci dereceye yükselebilmektedir. Emniyet Teşkilatı personeli için bir eşitsizlik söz konusudur.Polis memurları çalışırken birinci derecede kadroda çalışabilmekte ancak birinci derecenin gösterge ve tazminatlarına mükteseben hak kazanamamaktadırlar. Bu nedenle emekli olurken de üçüncü dereceden emekli edilmektedirler. Birçok emniyet mensubu sadece bu konu yüzünden emekli olamamakta ve çalışmaktadır.Örneğin subaylar ile astsubaylardan birinci dereceye yükselmiş bulunanlar (1.DERECE 1.KADEME) Ek gösterge Rakamları: 3600 olduğu için aynı çalışma yılına sahip olan TSK personeli  hizmet yılı 32 yıl olan personel  emekli olduğunda ortalama 57.824 TLToplu İkramiye almakta ve emekli aylığı 1.580 TL civarında olmaktadır. Emniyet Teşkilatı Pesonelinde ise, Birinci Derece Dördüncü Kademe, Ek Gösterge Rakamları 2200 olan grup (Yükseokul) Hizmet yılı 32 yıl olan personel emekli olduğunda 44.962 TL toplu ikramiye almakta ve emekli aylıkları 1.228 TL olmaktadır.Buradaki toplu ikramiye ve emekli aylıkları arasındaki ciddi fark Emniyet Teşkilatımızın EK GÖSTERGE RAKAMLARININ 2200 olmasından kaynaklanmaktadır.İçişleri Bakanlığına bağlı olan görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve TSK bünyesinde bulunan yüksek okul mezunu Astsubayların (Ek:09/04/1990-KHK-418/17 Md:iptam :Anayasa Mahkemesinin 05.02.1992 Tarih ve E:1990/22 K :1922/6 Sayılı Kararı ile: Yeniden düzenleme 18.05.1994 KHK 927/15Md. Astsubaylar için 01.01.1994'den itibaren yüksek okul mezunu Astsubaylariçin ek gösterge 1.derecede 3200 iken 1.1.1995'den itibaren ek gösterge 3600 olarak düzenlenmiştir.Yine aynı şekilde yüksek öğrenim gören polis memurları 1.derecede 01.01.1994'de ek gösterge 1900 iken 01.01.1995 itibaren 2200 olarak düzenlenmiştir.Eşit işe eşit ücret prensibi gereği görevde ve emeklilikte ücret adaletsizliğinin giderilmesi çerçevesinde polisimizin mağduriyetinin giderilmesi için yasal düzenleme gerekmektedir.Bizlerde A.Hakimiyet polis haberleri gazetesi olarak yıllardır yakından takip ettiğimiz polisimizin kanayan yarası, özlük haklarında ki bu eşitsizliğin acilen giderilmesini ve sayın içişleri bakanımızın kararı ile bu aykırılıkların bakanlar kuruluna intikal ettirilmesini sabırla bekliyoruz.

Hava Durumu


Döviz

1 $ = 2,70 TL
1 € = 2,99 TL
127620 Ziyaretçi